Vår historia​

VÅR HISTORIA​

Prox måleri firma har över 15 års erfarenhet inom måleribranschen. Vi erbjuder ett komplett och unikt utbud av måleritjänster inom servicemåleri och nyproduktion för offentliga och privata uppdragsgivare. Våra tjänster ska kännetecknas av rätt kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra kunder och medarbetares arbetsmiljö. Vi ska lämna en förväntad produkt som är rätt från början, till rätt pris, där kunden och vi som företag är nöjda.

Dags för att måla ditt hus?